معرفی مرکز

شرح مختصرفعالیت مرکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی-کاربردی و از جمله دانشگاه هایی است که در راستای مهارت گرائی در مقابل مدرک گرایی قرار دارد وزیر نظر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اداره می شود. مرکز علمی-کاربردی دادگستری استان تهران (قوه قضاییه ادمه مطلب ...

اخبار دانشگاه

آرشیو

اطلاعیه تشکیل کلاسها

آرشیو

دسترسی سریع