امورمالي و اداري

شهریه دوره های علمی کاربردی

شهریه دوره های علمی کاربردی

در سامانه آموزش هم آوا کل وجه شهریه بصورت یکجا و بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد دریافت میگردد آیین نامه اجرائی شهریه دوره های علمی کاربردی ۱-میزان شهریه متغیر دروس پیش نیاز حسب اینکه عمومی، پایه، نظری یا عملی باشد مطابق با سایر دروس دریافت میگردد. بدیهی است ۸۵%از این مبلغ سهم مرکز و […]