شهریه دوره های علمی کاربردی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

در سامانه آموزش هم آوا کل وجه شهریه بصورت یکجا و بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد دریافت میگردد

آیین نامه اجرائی شهریه دوره های علمی کاربردی

۱-میزان شهریه متغیر دروس پیش نیاز حسب اینکه عمومی، پایه، نظری یا عملی باشد مطابق با سایر دروس دریافت میگردد. بدیهی است ۸۵%از این مبلغ سهم مرکز و ۱۵% بقیه حق نظارت دانشگاه می­باشد.

۲-دروس پیش پودمان به همراه پودمان اول ارائه و شهریه ثابت جداگانه محاسبه نمی­گردد.

۳-شهریه واحدهای افتاده حسب مورد همانند سایر واحد های درسی می­باشد.

۴-نظر به اینکه پودمان عمومی بصورت مستقل نباید ارائه شود، شهریه ثابت به آن تعلق نمی­گیرد، و شهریه متغیر آن نیز مطابق شهریه دروس عمومی مصوب هیات امنای دانشگاه می­باشد.

۵-در مواقعی­که بنا به مقتضیات، دانشگاه تصمیم بگیرد که خارج از چهارچوب، یک پودمان دروس عمومی یا پیشنیاز را ارائه نماید. شهریه ثابت از فرمول زیرقابل محاسبه خواهد بود. N/8

 

۶-در مواردی که تعداد واحدهای قابل ارائه به دانشجو کمتر از حداقل واحدهای لازم برای تکمیل یک ترم یا یک پودمان باشد میزان شهریه ثابت به صورت زیرمحاسبه می­گردد.

الف – برای دوره های کاردانی و کارشناسی ترمی، شهریه ثابت براساس زیر محاسبه می­گردد.

تعداد واحد اخذ شده در ترم جاری تقسیم بر ۱۲ ضربدر شهریه ثابت شهریه ثابت*  N/12

ب- برای دوره­های پودمانی، شهریه ثابت به صورت زیر محاسبه می­گردد.

 تعداد واحد اخذ شده در ترم جاری تقسیم بر ۸ ضربدر شهریه ثابت شهریه ثابت*   N/8

۷-دانشجویانی­که از مرخصی تحصیلی اجباری استفاده می­نمایند مشروط به آنکه عدم تشکیل کلاس یا مرخصی اجباری از سوی دانشگاه/ مرکز آموزشی ابلاغ شده باشد، مشمول پرداخت شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی در آن ترم / پودمان نخواهند شد.

۸-تعرفه اخذ شهریه از دانشجویانی که به علت تغییر رشته یا انتقال، همراه با ورودیهای جدید شروع به تحصیل می­­کنند براساس تعرفه ناظر بر دانشجویان جدید الورود می­باشد.